Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r.

tryb zamówienia:

I prze­targ ustny nieograniczony na sprzedaż nie­ruchomo­ści stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

zamawiający:

Sprzedający: Gmina Pakość

zamówienie na:

sprzedaż nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w Pako­ści przy ul. Błonie oraz nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w miej­scowo­ści Łącko, sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej położonej w m. Radłowo gm. Pakość, sprzedaż lokalu użyt­kowego, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, stanowiącego własność Gminy Pakość

nr sprawy:

KIO.6840.32.3.2013

war­tość:

— — — — — — — — — — — — — -

ter­min składania ofert:

29 listopada 2013 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD