Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 19.01.2015 r.

tryb zamówienia: III publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 213/​7 o powierzchni 0,0550 ha,
nr sprawy: KIO.6840.5.2015.MM
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 13 lutego 2015 13:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 19.01.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 02.01.2015r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny ograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej ewiden­cyj­nie dz. nr 105 o pow. 0,0170 ha, KW nr BY1I/​00023371/​2, Bp (zur­banizowane tereny nie­zabudowane).
nr sprawy: KIO.6840.39.5.2014.NF
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 30 stycz­nia 2015 13:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 02.01.2015r.

Ogłoszenie z dnia 29.10.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, dz. nr 71, położonej w Pako­ści przy ul. Błonie, oraz dz. nr 190/​9, położonej w Pako­ści przy ul. Mogileń­skiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
nr sprawy: KIO.6840.36.4.2014
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 2 grud­nia 2014 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 29.10.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 02.09.2014 r.

tryb zamówienia: I i II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, dz. nr 61/​14 i dz. nr 61/​15 położonych przy ul. Błonie w Pako­ści oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 5 położonej przy ul. Mogileń­skiej 43 w Pako­ści, nie­ruchomo­ści lokalowej nr 13 położonej przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.
nr sprawy: KIO.6840.24.4.2014.MM
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 3 paź­dzier­nika 2014 24:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 02.09.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 10.07.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej ewiden­cyj­nie jako dz. nr 28/​4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/​00019701/​4, RIIIb (grunty orne klasy IIIb), położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość.
nr sprawy: KIO.6840.30.6.2014
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 12 sierp­nia 2014 24:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 10.07.2014 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD