Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r.

tryb zamówienia: II prze­targ ustny nieograniczony na sprzedaż nie­ruchomo­ści stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość
zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
zamówienie na: Sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej w m. Radłowo gm. Pakość, sprzedaż lokalu użyt­kowego położonego przy ul. św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych położonych przy ul. Błonie w Pako­ści, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej połozonej w m. Łącko gm. Pakość, sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego nie­ruchomo­ści położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej,
nr sprawy: KIO.7150.1.2014.MM
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 11 lutego 2014 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 09.01.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r.

tryb zamówienia:

I prze­targ ustny nieograniczony na sprzedaż nie­ruchomo­ści stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość

zamawiający:

Sprzedający: Gmina Pakość

zamówienie na:

sprzedaż nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w Pako­ści przy ul. Błonie oraz nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w miej­scowo­ści Łącko, sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­zabudowanych nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej położonej w m. Radłowo gm. Pakość, sprzedaż lokalu użyt­kowego, położonego w budynku przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, stanowiącego własność Gminy Pakość

nr sprawy:

KIO.6840.32.3.2013

war­tość:

— — — — — — — — — — — — — -

ter­min składania ofert:

29 listopada 2013 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 28.10.2013 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD