Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r.

zamówienie na:
najem lokalu użyt­kowego nr 3, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Ino­wrocław­skiej 12 d w Pako­ści oraz dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 03.09.2018 r.

zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem miesz­kal­nym, jed­norodzin­nym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyń­skiego 36 w Pako­ści, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Szerokiej 12 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 03.09.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 1 sierp­nia 2018 r.

zamówienie na: sprzedaż lokalu użyt­kowego nr I, położonego przy ul. Św. Jana 3 i 5 w Pako­ści, prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Fabrycz­nej (obręb Rybitwy) oraz nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Węgierce gm. Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.22.6.2018.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 31 sierp­nia 2018 14:00.

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 1 sierp­nia 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 29.05.2018 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem miesz­kal­nym, jed­norodzin­nym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyń­skiego 36 w Pako­ści, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w m. Woj­dal i Wielowieś gm. Pakość oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Szerokiej 12 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.13.4.2018.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 29 czerwca 2018 14:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 29.05.2018 r.

Ogłoszenie z dnia 14.03.2018 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Pakość, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 157/​3 oraz nie­ruchomo­ści lokalowej nr 3 o powierzchni 54,02 m2 stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Szerokiej 12 w Pako­ści, na działce geo­dezyj­nie oznaczonej nr 189/​1
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.15.1.2018.NF
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 13 kwiet­nia 2018 14:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 14.03.2018 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD