Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 20 stycz­nia 2022 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w obrębie Rybitwy gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 168 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w Pako­ści przy ul. Mogileń­skiej, oznaczonych jako dz. nr 187/​25 oraz 187/​26.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony i I publiczny prze­targ ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.21.1.2022.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 22 lutego 2022 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 20 stycz­nia 2022 r.

Ogłoszenie z dnia 17 stycz­nia 2022 r.

zamówienie na:
dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towych położonych w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonych jako: dz. nr 25/​1, dz. nr 27/​5 oraz dz. nr 27/​6, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.2.1.2022.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 18 lutego 2022 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 17 stycz­nia 2022 r.

Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej jako dz. nr 26/​23 oraz położonych w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 46/​1 i 46/​2, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony i I publiczny prze­targ ustny ograniczony
nr sprawy: KIO.6840.32.7.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 14 grud­nia 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 30 września 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiących własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Fabrycz­nej (obręb Rybitwy), oznaczonych jako dz. nr 105/​47, dz. nr 105/​48 i dz. nr 105/​49 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/​4.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i III publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.2.4.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 9 listopada 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 30 września 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 16 września 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​5, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: IV publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.8.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 24 listopada 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 16 września 2021 r.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD