Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 13 kwiet­nia 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż prawa użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Topolowej, oznaczonej jako dz. nr 2/​53 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych: w m. Woj­dal gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 100/​2 i 101/​2, w m. Lud­kowo gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 114/​1, 62/​3 i 79/​4 oraz w m. Łącko gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 76/​4.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.12.4.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 19 maja 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 13 kwiet­nia 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 11 marca 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​5, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: III publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 18 maja 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 11 marca 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych: w m. Wielowieś gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 53/​25, w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej jako dz. nr 53/​1 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 13/​13.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I i II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.5.2.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 13 kwiet­nia 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 8 marca 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 14 stycz­nia 2021 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/​43, 2/​45 oraz 2/​47, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.1.2021.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 16 lutego 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 14 stycz­nia 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 14 grud­nia 2020 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych: w Pako­ści przy ul. Radłow­skiej, oznaczonej jako dz. nr 53/​1 oraz w m. Mielno gm. Pakość, oznaczonych jako dz. nr 13/​13 i 13/​16, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.8.7.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 19 stycz­nia 2021 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 14 grud­nia 2020 r.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD