Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 29.08.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Bar­ciń­skiej, oznaczonych jako dz. nr 33/​3 i 33/​5, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/​21, 61/​22, 61/​23, 61/​24 i 61/​25 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Lud­kowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/​3, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.7.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 1 paź­dzier­nika 2019 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 29.08.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 29.07.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem magazynowo-​składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej przy ul. Myśliw­skiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem miesz­kal­nym, jed­norodzin­nym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyń­skiego 36 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II i IV publiczny prze­targ pisemny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.4.3.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 30 sierp­nia 2019 14:00

czytaj więcej…

Ogłoszenie z dnia 30.05.2019 r.

zamówienie na:
dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących własność Gminy Pakość, położonych w m. Gieb­nia i Węgierce gm. Pakość oraz przy ul. Ino­wrocław­skiej w Pako­ści.
zamawiający: Gmina Pakość

tryb zamówienia: I i II publiczny prze­targ pisemny nieograniczony oraz I publiczny prze­targ pisemny ograniczony
nr sprawy: KIO.6845.9.3.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 28 czerwca 2019 14:00

czytaj więcej…

Ogłoszenie z dnia 29.01.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej przy ul. Szkol­nej w Pako­ści, nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Woj­dal gm. Pakość, nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem magazynowo-​składowym, położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej przy ul. Myśliw­skiej 3 w m. Łącko gm. Pakość oraz nie­ruchomo­ści grun­towej, zabudowanej budyn­kiem miesz­kal­nym, jed­norodzin­nym, położonej przy ul. Kard. Stefana Wyszyń­skiego 36 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 29.01.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r.

zamówienie na:
najem lokalu użyt­kowego nr 3, stanowiącego własność Gminy Pakość, położonego przy ul. Ino­wrocław­skiej 12 d w Pako­ści oraz dzier­żawę nie­ruchomo­ści grun­towej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w m. Węgierce gm. Pakość.
zamawiający: Gmina Pakość

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 23.01.2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD