Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Topolowej, oznaczonych jako dz. nr 2/​43, 2/​45 oraz 2/​47, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.6.7.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 8 grud­nia 2020 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2020 r.

Ogłoszenie z dnia 15 września 2020 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​5, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.12.13.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 18 listopada 2020 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 15 września 2020 r.

Drugie ogłoszenie z dnia 5 sierp­nia 2020r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści, obręb 4, oznaczonych jako dz. nr 3/​86 oraz 3/​48, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.22.6.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 8 września 2020 09:00.

Czytaj więcej: Drugie ogłoszenie z dnia 5 sierp­nia 2020r.

Ogłoszenie z dnia 5 sierp­nia 2020r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonej w Pako­ści przy ul. Ino­wrocław­skiej, oznaczonych jako dz. nr 3/​162 oraz 3/​161, stanowiących własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.7.6.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 8 paź­dzier­nika 2020 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 5 sierp­nia 2020r.

Ogłoszenie z dnia 15 lipca 2020 r.

zamówienie na:
dzier­żawę czę­ści nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w Pako­ści przy ul. Ino­wrocław­skiej, oznaczonej jako dz. nr 2/​3, stanowiącej własność Skarbu Pań­stwa, w użyt­kowaniu wieczystym Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6845.17.3.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 25 sierp­nia 2020 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 15 lipca 2020 r.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD