Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 04.06.2020 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 27/​5, stanowiącej własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.12.7.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 12 sierp­nia 2020 09:00

czytaj więcej…

Ogłoszenie z dnia 16.01.2020 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/​1 i 419/​2, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.1.2020.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 18 lutego 2020 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 16.01.2020 r.

Ogłoszenie z dnia 18.11.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Bar­ciń­skiej, oznaczonych jako dz. nr 33/​3 i 33/​5, stanowiących własność Gminy Pakość
zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.13.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 2 stycz­nia 2020 09:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 18.11.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 10.10.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Mikołaja, oznaczonych jako dz. nr 419/​1 i 419/​2, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.9.6.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 13 listopada 2019 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 10.10.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 29.08.2019 r.

zamówienie na:
sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Bar­ciń­skiej, oznaczonych jako dz. nr 33/​3 i 33/​5, sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, położonych w Pako­ści przy ul. Błonie, oznaczonych jako dz. nr 61/​21, 61/​22, 61/​23, 61/​24 i 61/​25 oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towej, położonej w m. Lud­kowo gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 91/​3, stanowiących własność Gminy Pakość

zamawiający: Gmina Pakość
tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
nr sprawy: KIO.6840.23.7.2019.N.F.-B.
war­tość: — — — — — — — — — — —
ter­min składania ofert: 1 paź­dzier­nika 2019 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 29.08.2019 r.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD