Sprzedaż nie­ruchomo­ści

Ogłoszenie z dnia 02.09.2014 r.

tryb zamówienia: I i II publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, dz. nr 61/​14 i dz. nr 61/​15 położonych przy ul. Błonie w Pako­ści oraz sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 5 położonej przy ul. Mogileń­skiej 43 w Pako­ści, nie­ruchomo­ści lokalowej nr 13 położonej przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pako­ści, stanowiących własność Gminy Pakość.
nr sprawy: KIO.6840.24.4.2014.MM
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 3 paź­dzier­nika 2014 24:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 02.09.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 10.07.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­zabudowanej nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej ewiden­cyj­nie jako dz. nr 28/​4 o pow. 1,4433 ha, KW nr BY1I/​00019701/​4, RIIIb (grunty orne klasy IIIb), położonej w m. Wielowieś gm. Pakość, stanowiącej własność Gminy Pakość.
nr sprawy: KIO.6840.30.6.2014
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 12 sierp­nia 2014 24:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 10.07.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r.

tryb zamówienia: Prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 5 o pow. 47,85 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 43 w Pako­ści; sprzedaż nie­ruchomo­ści lokalowej nr 13 o pow. 65,40 m2, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w budynku wielorodzin­nym przy ul. Mogileń­skiej 17 w Pakości
nr sprawy: KIO.6840.24.2.2014.MM
war­tość: — — — — — — –
ter­min składania ofert: 24 czerwca 2014 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 20.05.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 22.04.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny nieograniczony
zamawiający: Gmina Pakość
zamówienie na: dzier­żawę, na okres 3 lat, nie­ruchomo­ści grun­towej oznaczonej ewiden­cyj­nie nr 27/​3 o pow. ca 25,6800 ha, KW nr BY1I/​00037680/​2, położonej w m. Gieb­nia, gm. Pakość; RIVa, IVb, V (grunty orne klasy IVa, IVb, V), z prze­znaczeniem na cele rolnicze
nr sprawy: KIO.6840.6.10.2014
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 23 maja 2014 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 22.04.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 24.03.2014 r.

tryb zamówienia: I publiczny prze­targ ustny ograniczony
zamawiający: Sprzedający: Gmina Pakość
zamówienie na: sprzedaż nie­ruchomo­ści grun­towych, stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, położonych w Pako­ści przy ul. Lipowej 5, oznaczonych ewiden­cyj­nie: – dz. nr 264/​3 o pow. 0,0361 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V). – dz. nr 264/​4 o pow. 0,0336 ha, KW nr T.IX.K.252, RV (grunty orne klasy V).
nr sprawy: KIO. 6840.13.1.2014
war­tość: — — — — — — — — — — — — — -
ter­min składania ofert: 29 kwiet­nia 2014 10:00

Czytaj więcej: Ogłoszenie z dnia 24.03.2014 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD