Twój urząd

Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów, Koło Pakość

Dnia 22 lutego 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pol­ski Związek Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów, Koło Pakość na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjno-​wypoczynkowy osób w wieku emerytalnym”.

Czytaj więcej: Oferta Pol­skiego Związku Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów, Koło Pakość

Dyżur Rad­nej Katarzyny Tomczak

Dnia 5 marca 2019 r. tj. wtorek od godz. 14.00 do godz. 16.00 w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści, odbędzie się dyżur rad­nej Rady Miej­skiej w Pako­ści p. Katarzyny Tomczak.

Czwart­kowa sesja Rady Miejskiej

Od 1 kwiet­nia 2019 roku będą obowiązywały nowe wysoko­ści stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi. Uchwałę w tej sprawie pod­jęli radni pod­czas wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: Czwart­kowa sesja Rady Miej­skiej

Ważna infor­macja ws. dowodów osobistych

W związku z tym, iż od 4 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe dowody osobiste (e-​dowody), w dniu 1 marca 2019 r. (tj. piątek) składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodów osobistych będzie moż­liwe do godz. 11:30.

Czytaj więcej: Ważna infor­macja ws. dowodów osobistych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD