Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

W Kościelcu będzie chodził rachmistrz

Gminne Biuro Spisowe w Pako­ści infor­muje, iż 2 lipca (piątek) w Kościelcu rach­mistrz roz­pocz­nie wywiady bez­pośred­nie w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021r.

Czytaj więcej: W Kościelcu będzie chodził rach­mistrz

Raport o stanie Gminy przyjęty. Jed­nogłośne absolutorium dla Burmistrza

29 czerwca Rada Miej­ska w Pako­ści pod­czas XXV sesji udzieliła Bur­mistrzowi Pako­ści Zyg­mun­towi Groniowi absolutorium z wykonania budżetu gminy Pakość za 2020 rok. Udzielenie absolutorium poprzedziło przed­stawienie przez zastępcę bur­mistrza Szymona Łep­skiego raportu o stanie gminy Pakość za 2020 rok, wynikiem czego było jed­nogłośne przyjęcie uchwały w sprawie udzielania wotum zaufania Burmistrzowi.

Czytaj więcej: Raport o stanie Gminy przyjęty. Jed­nogłośne absolutorium dla Bur­mistrza

Załóż Profil Zaufany bez wychodzenia z domu

Przy­pominamy, że w celu złożenia pisma urzędowego drogą elek­troniczną konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Profil taki można bez­płat­nie założyć i potwier­dzić nie wychodząc z domu pod tym adresem: https://​pz​.gov​.pl/​p​z​/​r​e​g​i​s​t​e​r​M​a​i​n​P​a​g​e poświad­czając swoją toż­samość poprzez logowanie do banku. Poniżej infografika.

Czytaj więcej: Załóż Profil Zaufany bez wychodzenia z domu

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD