Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Tym­czasowe zamknięcie przejazu kolejowo-​drogowego na ul. Cmentarnej

W związku z planowaną prze­budową przejazdu kolejowo-​drogowego na ulicy Cmen­tar­nej Pomor­skie Przed­siębior­stwo Mechaniczo-​Torowe w Gdań­sku poin­for­mowało, iż w dniach od 4 kwiet­nia br. (od godz. 7.00) do 7 kwiet­nia br. (do godz. 19.00) nastąpi tym­czasowe zamknięcie przejazdu. Wprowadzenie tym­czasowej organizacji ruchu wynika z realizacji zadania pn. „Poprawienie stanu infrastruk­tury kolejowej na st. Pakość na linii nr 206 Ino­wrocław Rąb.-Żnin”.

Wyjaz­dowe usługi kon­sularne dla obywateli Ukrainy

Kon­sulat Ukrainy w Gdań­sku inicjuje wyjaz­dowe usługi kon­sularne dla obywateli Ukrainy w wojewódz­twach: pomor­skim, zachod­niopomor­skim, kujawsko-​pomorskim i warmińsko-​mazurskim.

Czytaj więcej: Wyjaz­dowe usługi kon­sularne dla obywateli Ukrainy

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Dnia 29 marca 2022 r. o godz. 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się XXXI Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…86.67 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD