Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Kon­feren­cja „Mam prawo do swych praw„

20 listopada br. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbyła się kon­feren­cja poświęcona „Ogól­nopol­skiemu Dniu Praw Dziecka”, zor­ganizowana przez Urząd Miej­ski w Pakości.

Czytaj więcej: Kon­feren­cja „Mam prawo do swych praw„

Dar­mowe porady prawne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza na dar­mowe porady prawne w swojej Ino­wrocław­skiej siedzibie przy ul. Poznań­skiej 133A lok. 106 w każdy poniedziałek, w godzinach 15:0017:00. czytaj…

VIII Sesja Rady Miej­skiej za nami…

Wybór ław­ników do Sądu Rejonowego w Ino­wrocławiu to jeden z głów­nych punk­tów VIII Sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się 29 paź­dzier­nika br.

Czytaj więcej: VIII Sesja Rady Miej­skiej za nami…

VIII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 29 paź­dzier­nika 2015 r. o godz. 14.00 w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego odbędzie się VIII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…130.03 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD