Twój urząd

Organizacja ruchu dla drogi powiatowej

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 2347C relacji Gąsawa – Obudno – Słaboszewo – Pakość infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowej drogi.

Czytaj więcej: Organizacja ruchu dla drogi powiatowej

Dyżur poselski

Infor­mujemy, że dnia 8 maja 2019 r. (środa) w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści dyżur posel­ski będzie peł­nił Poseł na Sejm RP Tomasz Latos. Zapraszamy od godz. 14.00 do 15.00, sala nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pakości.

Budżet Obywatel­ski na 2020 rok uchwalony

Nieco ina­czej niż do tej pory będzie wyglądać tegoroczna edycja budżetu obywatel­skiego. Pod­czas sesji, 25 kwiet­nia, radni miej­scy przyjęli uchwałę, która określa zasady funk­cjonowania budżetu obywatel­skiego na 2020 rok. Wprowadzone zmiany zostały omówione i prze­głosowane przez rad­nych pod­czas posiedzeń komisji.

Czytaj więcej: Budżet Obywatel­ski na 2020 rok uchwalony

Wywieś flagę

Szanowni Pań­stwo,
Zbliża się długi week­end majowy, a wraz z nim święta narodowe. 1, 2 i 3 Maja to dla nas dni szczegól­nie ważne. W związku z tym zachęcamy Pań­stwa do wywieszenia w tym czasie flagi narodowej.

Czytaj więcej: Wywieś flagę

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD