Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Urzęd­nicy na rowerach

16 września br. do pakoskiego ratusza zawitali nie­typowi goście — urzęd­nicy na rowerach. W ramach rajdu „Unijne dwa kółka”, w którym biorą udział kon­sul­tanci Punk­tów Infor­macyj­nych o fun­duszach unij­nych, a także pracow­nicy zaan­gażowani we wdrażanie środ­ków unij­nych w wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim, kolorowy peleton od 13 do 16 września prze­miesz­czał się po regionie. Oprócz zagad­nień związanych z fun­duszami unij­nymi propagowano także jazdę na rowerze jako alter­natywę dla samochodu.

XXXII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści (2010)

Dnia 30 czerwca 2010 r. o godz. 15:00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się XXXII Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

XXXI Sesja Rady Miej­skiej (2010)

Dnia 10 czerwca 2010 r. (czwar­tek) o godz. 15:00 w sali 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści ul. Rynek 4 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Absolutorium dla Bur­mistrza Pakości

W dniu 29 kwiet­nia 2010 r. odbyła się XXX Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści, na której Bur­mistrz Pako­ści otrzymał od Rady Miej­skiej absolutorium za wykonanie zeszłorocz­nego budżetu.

Czytaj więcej: Absolutorium dla Bur­mistrza Pako­ści

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD