Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Aport dla Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

Pod­czas wczoraj­szej sesji Rady Miej­skiej Radni zdecydowali o prze­kazaniu nie­ruchomo­ści grun­towej w for­mie aportu Przed­siębior­stwu Usług Gmin­nych w Pakości.

Czytaj więcej: Aport dla Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych

XXVI Sesja Rady Miej­skiej na żywo

XXVI Sesję Rady Miej­skiej na żywo można obej­rzeć pod tym adresem…

Trwają prace — prosimy o nie­par­kowanie samochodów

Szanowni miesz­kańcy Pakości,

Z uwagi na koniecz­ność trans­portu urobku z płyty Rynku Miej­skiego w Pako­ści oraz wykonanie innych robót budow­lanych związanych z realizacją inwestycji pn.: „ Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie­par­kowanie od dnia 28 września 2021r. do dnia 01 paź­dzier­nika 2021r. na par­kingu usytuowanym naprzeciwko posesji położonych przy ul. Rynek 1316. Za utrud­nienia przepraszamy.

XXVI Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30 września br. w sali sesyj­nej Urzędu Miej­skiego o godz. 14.30 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporzadek obrad…83.04 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD