Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Apel bur­mistrza Pako­ści w związku z koronawirusem

Szanowni Pań­stwo!

W związku z doniesieniami o wykryciu na terenie gminy Pakość zakażenia koronawirusem apeluję o stosowanie się do wytycz­nych służb sanitar­nych w zakresie zasad higieny i bezpieczeństwa!

Czytaj więcej: Apel bur­mistrza Pako­ści w związku z koronawirusem

Powszechny Spis Rolny 2020

W ter­minie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiąz­kowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycz­nym, dostar­czającym szerokiego zakresu infor­macji o gospodar­stwach rol­nych na wszyst­kich szczeblach podziału terytorial­nego kraju.

Czytaj więcej: Powszechny Spis Rolny 2020

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD