Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zapraszamy na spo­tkanie informacyjne

Zapraszamy do udziału w spo­tkaniu infor­macyj­nym „Inter­nacjonalizacja MŚP. Jak skutecz­nie wchodzić na rynki zagraniczne”, które odbędzie się 30 września 2021r.

Czytaj więcej: Zapraszamy na spo­tkanie infor­macyjne

Spacerem po inwestycjach

Na terenie gminy Pakość realizowanych jest aktual­nie kilka zadań inwestycyj­nych — w róż­nym stop­niu zaawansowania.

Czytaj więcej: Spacerem po inwestycjach

Zostało kilka dni na dokonanie spisu

Narodowy Spis Powszechny Lud­no­ści i Miesz­kań koń­czy się 30 września. Zostało już naprawdę nie­wiele czasu, aby wypeł­nić obowiązek spisowy.

Czytaj więcej: Zostało kilka dni na dokonanie spisu

Kolejny etap na ulicy Fabrycznej

Od kilku dni trwają prace przy realizacji etapu III zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół wspól­not miesz­kaniowych polegających na prze­budowie dróg, chod­ników, budowie par­kin­gów wraz z infrastruk­turą towarzyszącą w Pako­ści przy ul. Fabrycz­nej 35-​7 dz. nr. 105/​53; 105/​51; 104/​2.

Czytaj więcej: Kolejny etap na ulicy Fabrycz­nej

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przy ul. Rynek

Szanowni miesz­kańcy posesji położonych przy ul. Rynek w Pakości,

Uprzej­mie infor­mujemy, iż od dnia 14 września 2021r. do dnia zakoń­czenia realizacji zadania inwestycyj­nego pn.: „ Zagospodarowanie Rynku Miej­skiego w Pako­ści” w obrębie płyty rynku obowiązywała będzie czasowa organizacja ruchu. Prze­praszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej: Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przy ul. Rynek

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD