Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Odbiór drogi w Ludwińcu

W dniu 23 lipca dokonano oficjal­nego odbioru nowego odcinka drogi gmin­nej nr 150434C relacji Ludwiniec-​Dobieszewiczki.

Czytaj więcej: Odbiór drogi w Ludwińcu

Stała organizacja dla dróg gminnych

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 151846C – ul. Mikołaja, nr 151802C – ul. Cmen­tarna i dla skrzyżowania drogi gmin­nej nr 151851C – ul. Radłow­ska z drogami gmin­nymi nr 151846C – ul. Mikołaja, nr 151802C – ul. Cmen­tarna oraz dla skrzyżowania drogi powiatowej nr 2401C relacji Mokre – Krzekotowo – Pakość z drogami gmin­nymi nr 151846C – ul. Mikołaja i nr 151802C – ul. Cmen­tarna infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Stała organizacja dla dróg gmin­nych

Oferta Pomocna Dłoń

Dnia 3 lipca 2020r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób nie­peł­nospraw­nych pt. „Wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży nie­peł­nospraw­nej z miasta i gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Oferta Pomocna Dłoń

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD