Twój urząd

Zwróciliśmy się o prze­kazanie kruszywa

W dniu wczoraj­szym w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści miało miej­sce spo­tkanie Bur­mistrza Zyg­munta Gronia z dyrek­torem Zakładu Cemen­towni Kujawy Mar­kiem Michal­skim oraz dyrek­torem Zakładu Gór­niczego Kujawy Huber­tem Włodarskim.

Czytaj więcej: Zwróciliśmy się o prze­kazanie kruszywa

Gmina stawia na ekologię

Gmina Pakość, Gmina Bar­cin oraz Stowarzyszenie Prosument chcą tworzyć nowe oblicze rynku ener­gii. 15 paź­dzier­nika w Urzędzie Miej­skim w Bar­cinie nastąpiło pod­pisanie umowy o utworzeniu Kujawsko-​Pałuckiego Klastra Ener­gii. W ten spo­sób chcą zaosz­czędzić pieniądze i zużycie energii.

Czytaj więcej: Gmina stawia na ekologię

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD