Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ulica Jan­kow­ska zamknięta

Z uwagi na pilne wykonanie prac związanych z przy­gotowaniem drogi do ułożenia ostatecz­nej war­stwy nawierzchni ulica Jan­kow­ska, na wysoko­ści ujęcia wod­nego, w dniu dzisiej­szym i jutrzej­szym pozostaje zamknięta. Za utrud­nienia przepraszamy!

Nowe oświetlenie przy Przed­szkolu Miejskim

W trosce o poprawę bez­pieczeń­stwa dzieci uczęsz­czających do przed­szkola, rodziców i nauczycieli, z inicjatywy bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia, wzdłuż Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści w kierunku Parku Kul­turowego zamon­towano 6 sztuk lamp parkowych.

Czytaj więcej: Nowe oświetlenie przy Przed­szkolu Miej­skim

Spo­tkanie w sprawie kolei

W ubiegły czwar­tek w gabinecie Bur­mistrza Pako­ści odbyły się roz­mowy w sprawie przy­wrócenia połączeń kolejowych na trasie Barcin-​Pakość-​Inowrocław.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w sprawie kolei

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD