Twój urząd

Druga sesja nowej rady

Dzisiaj, tj. 6 grud­nia br. odbyła się druga w tej kaden­cji Sesja Rady Miej­skiej. Pod­czas posiedzenia wybrani zostali człon­kowie komisji stałych, a także pod­jęto istotne dla miesz­kań­ców uchwały m.in. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej: Druga sesja nowej rady

II Sesja Rady Miej­skiej — na żywo

II Sesję Rady Miej­skiej w Pako­ści można oglądać na żywo pod tym adresem

Odbiór zadania na ulicy Fabrycznej

Zakoń­czyła się prze­budowa przy­łączy kanalizacji sanitar­nych oraz prze­budowa ist­niejącego gazociągu przy ulicy Fabrycz­nej. W środę, 5 grud­nia br. odbył się odbiór tech­niczny zadania.

Czytaj więcej: Odbiór zadania na ulicy Fabrycz­nej

II Sesja Rady Miejskiej

Dnia 6 grud­nia 2018 r. o godz. 14.00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się II sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…69.14 KB

Komunikat Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budowlanego

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego skierowanym do wła­ścicieli, zarząd­ców i użyt­kow­ników obiek­tów budow­lanych w związku z nad­chodzącym sezonem jesienno-​zimowym.

Czytaj więcej: Komunikat Głów­nego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD