Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja dla klien­tów Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywil­nego w Pako­ści w dniu 10.09.2021 r. będzie nie­czynny. W sprawach zgłoszenia zgonu prosi się o wcześniej­szy kon­takt pod numerem telefonu: 525666083.

82.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W związku z przy­padającą w dniu dzisiej­szym 82. rocz­nicą wybuchu II Wojny Światowej pod tablicą przy ratuszu odbyło się sym­boliczne złożenie kwiatów i zapalenie znicza dla uczczenia tego tragicz­nego wydarzenia w historii Polski.

Czytaj więcej: 82.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD