Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Infor­macja Biblioteki Publicznej

Po druku i dys­trybucji „Wiadomo­ści Pakoskich”, w których została zamiesz­czona infor­macja o zamknięciu Biblioteki do 27 grud­nia br. (był to projekt RM) ukazało się Roz­porządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Roz­porządzenie dopusz­cza funk­cjonowanie bibliotek na określonych zasadach, w reżimie sanitarnym.

Czytaj więcej: Infor­macja Biblioteki Publicz­nej

XX sesja Rady Miej­skiej za nami…

Pod­czas wczoraj­szej sesji radni nie tylko ustalili stawki podat­ków na rok następny, ale rów­nież zatwier­dzili wysokość opłat za śmieci.

Czytaj więcej: XX sesja Rady Miej­skiej za nami…

Powiat realizuje inwestycje w naszej gminie

Dzięki władzom Powiatu Ino­wrocław­skiego oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Ino­wrocławiu na terenie Gminy Pakość realizowane są dwie inwestycje.

Czytaj więcej: Powiat realizuje inwestycje w naszej gminie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD