Twój urząd

Ścieżka rowerowa odebrana

W dniu 23 listopada 2018r. odbył się odbiór tech­niczny ścieżki pieszo — rowerowej w miej­scowo­ści Rybitwy, gm. Pakość. Ścieżka zostanie udostęp­niona do użyt­kowania z chwilą zatwier­dzenia przez Starostę Ino­wrocław­skiego opracowanego projektu stałej organizacji ruchu.

Czytaj więcej: Ścieżka rowerowa ode­brana

I Sesja Rady Miej­skiej — trans­misja obrad (live)

O godz. 13 roz­pocz­nie się I Sesja Rady Miej­skiej — trans­misję na żywo można oglądać pod tym adresem…

I Sesja Rady Miejskiej

Dnia 22 listopada 2018 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego o godz. 13.00 odbędzie się I Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści kaden­cji 20182023.

Czytaj więcej: I Sesja Rady Miej­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD