Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

W związku z wej­ściem w życie roz­porządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego roz­porządzenie w sprawie Pol­skiej Klasyfikacji Działal­no­ści (PKD) od 1 sierp­nia 2020 r., prze­staje obowiązywać kod PKD 93.29. Z — Pozostała działal­ność roz­ryw­kowa i rekreacyjna (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

Odbiór drogi w Ludwińcu

W dniu 23 lipca dokonano oficjal­nego odbioru nowego odcinka drogi gmin­nej nr 150434C relacji Ludwiniec-​Dobieszewiczki.

Czytaj więcej: Odbiór drogi w Ludwińcu

Stała organizacja dla dróg gminnych

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 151846C – ul. Mikołaja, nr 151802C – ul. Cmen­tarna i dla skrzyżowania drogi gmin­nej nr 151851C – ul. Radłow­ska z drogami gmin­nymi nr 151846C – ul. Mikołaja, nr 151802C – ul. Cmen­tarna oraz dla skrzyżowania drogi powiatowej nr 2401C relacji Mokre – Krzekotowo – Pakość z drogami gmin­nymi nr 151846C – ul. Mikołaja i nr 151802C – ul. Cmen­tarna infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Stała organizacja dla dróg gmin­nych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD