Twój urząd

Wpłynięcie oferty Stworzyszenia LZS Kościelec

Dnia 18 listopada 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Spor­towy Kościelec na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu pt. „Udział drużyny Seniorów w rywalizacji spor­towej w zakresie piłki noż­nej — przy­gotowanie zawod­ników do udziału w run­dzie wiosennej”.

Czytaj więcej: Wpłynięcie oferty Stworzyszenia LZS Kościelec

Wyróż­nienie dla Gminy Pakość

Po raz drugi Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu roz­dał prestiżowe wyróż­nienia „EKO-​ORŁY” za zaan­gażowanie w działal­ność ekologiczną, popularyzację inwestycji oraz działań na rzecz ochrony środowiska natural­nego oraz gospodarki wod­nej, a także promowanie nowator­skich roz­wiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: Wyróż­nienie dla Gminy Pakość

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD