Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

INFOR­MACJA — odwołane szkolenie dla rolników

Kujaw­sko – Pomor­ska Izba Rol­nicza Biuro Powiatowe w Ino­wrocławiu infor­muje, że planowane w dniu 16 marca 2020r. SZKOLENIE DLA ROL­NIKÓW zostało odwołane w związku z zagrożeniem epidemiologicz­nym związanym z koronawirusem.

Biblioteka Publiczna w Pako­ści nieczynna

Szanowni Pań­stwo, Minister Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego pod­jął decyzję o zamknięciu instytucji kul­tury, w tym bibliotek publicz­nych od 12 marca br. Ter­min przy­wrócenia ich otwar­cia nie został określony (minimum 2 tygo­dnie) w związku z czym Biblioteka Publiczna w Pako­ści będzie nie­czynna. O ter­minie przy­wrócenia funk­cjonowania powiadomimy w nowym komunikacie.

Zachowanie bez­pieczeń­stwa w Urzędzie

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicz­nym związanym z koronawirusem prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w budynku Urzędu Miej­skiego w Pako­ści i załatwianie spraw w for­mie elek­tronicz­nej lub telefonicznie.

Czytaj więcej: Zachowanie bez­pieczeń­stwa w Urzędzie

Z mar­szał­kiem w sprawie drogi

W dniu wczoraj­szym bur­mistrz Pako­ści spo­tkał się z mar­szał­kiem wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego Piotrem Całbeckim.

Czytaj więcej: Z mar­szał­kiem w sprawie drogi

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD