Twój urząd

7. sesja Rady Miejskiej

W dniu wczoraj­szym w ratuszu odbyła się VII sesja Rady Miej­skiej, pod­czas której głów­nym tematem było pod­jęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar­cie przez Gminę Pakość umowy współ­pracy Uczest­ników Kujawsko-​Pomorskiego Klastra Energii.

Czytaj więcej: 7. sesja Rady Miej­skiej

VII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 28.05.2019 r. o godz. 14.30 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się VII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…80.63 KB

27 maja rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Roz­poczyna się realizacja trzeciej edycji Budżetu Obywatel­skiego Gminy Pakość. Podob­nie jak w roku ubiegłym, do dys­pozycji miesz­kań­ców Radni Rady Miej­skiej prze­znaczyli 200 tysięcy złotych na realizację pomysłów Pako­ścian. Trzecia edycja nie zakłada podziału na obszary.

Czytaj więcej: 27 maja rusza kolejna edycja Budżetu Obywatel­skiego

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD