Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

XVII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 29 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 17 pakoskiego Urzędu odbędzie się XVII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…75.58 KB

Program współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Program współ­pracy z organizacjami pozarządowymi

Oferta pracy

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści poszukuje osoby na stanowisko pracy: Opiekunka osób star­szych. Zakres obowiąz­ków na stanowisku pracy – usługi opiekuń­cze i pielęgnacyjne w domu chorego, w tym na terenach wiejskich.

Czytaj więcej: Oferta pracy

Weź paragon ze sobą – star­tuje akcja infor­macyjna Minister­stwa Finansów

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogól­nopol­ska kam­pania infor­macyjna Minister­stwa Finan­sów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się nie­wy­dawanie paragonów fiskal­nych na stacjach paliwowych i nie­zabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Kam­pania prowadzona będzie od września do listopada 2016 roku.

Czytaj więcej: Weź paragon ze sobą – star­tuje akcja infor­macyjna Minister­stwa Finan­sów

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD