Twój urząd

Zaświad­czenia z Urzędu Skar­bowego dostępne w pakoskim Urzędzie

Na mocy poro­zumienia zawar­tego pomiędzy Naczel­nikiem Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu a Bur­mistrzem Pako­ści uruchomiony został w pakoskim Urzędzie punkt wydawania dla miesz­kań­ców miasta i gminy Pakość zaświad­czeń do zasił­ków rodzin­nych, socjal­nych, stypen­dial­nych, alimen­tacyj­nych i pielęgnacyjnych.

Czytaj więcej: Zaświad­czenia z Urzędu Skar­bowego dostępne w pakoskim Urzędzie

VIII Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 20 lipca 2011 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści o godz. 13:00 roz­pocz­nie się VIII Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

VII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 16 czerwca 2011 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści o godz. 15:00 roz­pocz­nie się VII Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Czytaj więcej: VII Sesja Rady Miej­skiej

VI Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 12 maja 2011 r. (czwar­tek) o godz. 15:00, w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się VI Sesja Rady Miej­skiej. Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: VI Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści

V Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 29 marca 2011 r. (wtorek) o godz. 15:00 odbędzie się V Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści, w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści ul. Rynek 4.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD