Twój urząd

XXXII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści (2010)

Dnia 30 czerwca 2010 r. o godz. 15:00 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści odbędzie się XXXII Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

XXXI Sesja Rady Miej­skiej (2010)

Dnia 10 czerwca 2010 r. (czwar­tek) o godz. 15:00 w sali 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści ul. Rynek 4 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Absolutorium dla Bur­mistrza Pakości

W dniu 29 kwiet­nia 2010 r. odbyła się XXX Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści, na której Bur­mistrz Pako­ści otrzymał od Rady Miej­skiej absolutorium za wykonanie zeszłorocz­nego budżetu.

Czytaj więcej: Absolutorium dla Bur­mistrza Pako­ści

Urząd z certyfikatem

Cer­tyfikat PN-​EN ISO 9001:2009 uzyskany w dniu 11.03.2010 r. został uroczy­ście prze­kazany Bur­mistrzowi Pako­ści na kon­feren­cji pod­sumowującej realizację projektu.

Czytaj więcej: Urząd z cer­tyfikatem

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD