Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Mobilny punkt spisowy na Tar­gowisku Miejskim

Gminne Biuro Spisowe w Pako­ści infor­muje, iż 3 sierp­nia (wtorek) na Tar­gowisku Miej­skim w Pako­ści w godzinach od 7.30 do 12.00 z pomocą rach­mistrza spisowego będzie można dokonać spisu w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021r.

Czytaj więcej: Mobilny punkt spisowy na Tar­gowisku Miej­skim

Mobilne biuro spisowe w Rybitwach

Gminne Biuro Spisowe w Pako­ści infor­muje, iż 3 sierp­nia (wtorek) w Rybitwach (plac zabaw — wiata) w godzinach od 11.00 do 16.00 z pomocą rach­mistrza spisowego będzie można dokonać spisu w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021r.

Czytaj więcej: Mobilne biuro spisowe w Rybitwach

Zlecenie realizacji zadania publicz­nego z pominięciem otwar­tego kon­kursu ofert w zakresie ochrony zdrowia w Gminie Pakość w 2021 r.

Dnia 30 czerwca 2021r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Pol­skie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miej­skie w Pako­ści na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania ochrony zdrowia pt. „Wyjazd integracyjny do Biskupina”.

Czytaj więcej: Zlecenie realizacji zadania publicz­nego z pominięciem otwar­tego kon­kursu ofert w zakresie ochrony…

Nowy rachmistrz

Gminna Biuro Spisowe w Pako­ści infor­muje, iż w wyniku naboru uzupeł­niającego rach­mistrzem spisowym został p. Mariusz Bukowski.

Czytaj więcej: Nowy rach­mistrz

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD