Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Komunikat Biblioteki Publicz­nej w Pakości

W związku z sytuacją epidemiologiczną i nowymi obostrzeniami w dniach od 7 listopada do 29 listopada Biblioteka Publiczna w Pako­ści będzie nie­czynna dla czytel­ników.
(ROZ­PORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające roz­porządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dzien­nik Ustaw rok 2020 poz.1972)

Roz­poczęła się prze­budowa boiska spor­towego w Dziarnowie

Gmina Pakość pozyskała dofinan­sowanie z Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego w wysoko­ści 1.058946,38 zł na moder­nizację boiska spor­towego w Dziar­nowie. Cał­kowity koszt zadania na chwilę obecną wynosi 1.625 065,49 zł.

Czytaj więcej: Roz­poczęła się prze­budowa boiska spor­towego w Dziar­nowie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD