Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ulica Św. Jana przejezdna

Po inter­wen­cji bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia, za zgodą Zarządu Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy w dniu dzisiej­szym Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych zapew­niło przejezd­ność użyt­kow­nikom drogi na ulicy Św. Jana.

Czytaj więcej: Ulica Św. Jana przejezdna

Kolejne spo­tkanie w sprawie Dino

20 lutego br. w gabinecie Bur­mistrza Pako­ści odbyło się spo­tkanie pakoskich władz samorządowych z dyrek­torem Inwestycji Cen­tral­nych „Dino Pol­ska S.A.” — Panem Romanem Żurek.

Czytaj więcej: Kolejne spo­tkanie w sprawie Dino

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD