Twój urząd

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym

Naczel­nik Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu zaprasza na Dzień Otwarty do siedziby Urzędu czytaj…

XIII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 28 lutego 2012 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści o godz. 14:00 roz­pocz­nie się XIII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Porządek obrad …

IX Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 20 września 2011 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści o godz. 14:00 roz­pocz­nie się IX Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści w sprawie projektu budżetu na 2012 rok

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści ws. wniosków i propozycji zadań do projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok. czytaj…

Zaświad­czenia z Urzędu Skar­bowego dostępne w pakoskim Urzędzie

Na mocy poro­zumienia zawar­tego pomiędzy Naczel­nikiem Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu a Bur­mistrzem Pako­ści uruchomiony został w pakoskim Urzędzie punkt wydawania dla miesz­kań­ców miasta i gminy Pakość zaświad­czeń do zasił­ków rodzin­nych, socjal­nych, stypen­dial­nych, alimen­tacyj­nych i pielęgnacyjnych.

Czytaj więcej: Zaświad­czenia z Urzędu Skar­bowego dostępne w pakoskim Urzędzie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD