Twój urząd

Infor­macja Bur­mistrza Pako­ści o roz­trzygnięciu konkursu

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje o roz­strzygnięciu kon­kursu na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie organizowania rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Treść infor­macji opublikowano w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej czytaj…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD