Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zmieńmy nasz rynek!

Dnia 16 maja 2016 r. o godz. 13:00, w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści (sala nr 17, I piętro) odbędzie się prezen­tacja pomysłów dotyczących zmian w prze­strzeni rynku w Pako­ści. Nie bądź obojętny! Przyjdź i powiedz nam, co o nich sądzisz. Masz ciekawy pomysł? – prze­ślij mailowo na podany: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
Nade­słane pomysły zostaną uwzględ­nione w prezen­tacji i pod­dane dys­kusji pod­czas kon­sul­tacji społecznych.

Koperta życia

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, że z myślą o zwięk­szeniu bez­pieczeń­stwa seniorów, osób samot­nych i nie­peł­nospraw­nych w miej­scu ich zamiesz­kania przy­gotowaliśmy, w uzgod­nieniu z Zespołem Kon­sul­tacyj­nym ds. Seniorów, akcję „Koperta życia”. Koperta speł­nia pomoc­niczą rolę w razie wypadku lub nagłej choroby.

Czytaj więcej: Koperta życia

Program RODZINA 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świad­czenia wychowaw­czego w ramach programu Rodzina 500 plus będą wydawane w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści od dnia 21 marca 2016 r. w pokoju nr 5.

Czytaj więcej: Program RODZINA 500+

XII Sesja Rady Miej­skiej za nami…

Zapoznanie się z infor­macją na temat realizacji zadania inwestycyj­nego polegającego na prze­budowie drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość — Strzelno to główny punkt XII Sesji Rady Miej­skiej, która odbyła się 22 marca br. w sali sesyj­nej Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej: XII Sesja Rady Miej­skiej za nami…

Świad­czenie wychowaw­cze w ramach Programu — Rodzina 500+

Świad­czenie wychowaw­cze na terenie Gminy Pakość będzie realizowane od 1 kwiet­nia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści, z siedzibą przy ul. Ino­wrocław­skiej 14, w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwar­tek w godzinach od 7.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.

Czytaj więcej: Świad­czenie wychowaw­cze w ramach Programu — Rodzina 500+

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD