Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Stanęły nowe witacze

Przy drogach wjaz­dowych do Pako­ści ustawione zostały nowe kon­struk­cje witające i żegnające miesz­kań­ców oraz gości naszego miasta. Na uwagę zasługuje nowoczesny wygląd oraz estetyczne wykonanie, a także fakt, iż są pod­świetlane w nocy ener­gią słoneczną zgromadzoną w ciągu dnia.

Czytaj więcej: Stanęły nowe witacze

Zlecenie realizacji zadania publicz­nego z pominięciem otwar­tego kon­kursu ofert w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytal­nym w Gminie Pakość

Dnia 30 czerwca 2021r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pol­ski Związek Emerytów, Ren­cistów i Inwalidów, Koło Pakość na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytal­nym pt. „Wyjazd integracyjny dla osób w wieku emerytal­nym do Chomiąży Szlacheckiej”.

Czytaj więcej: Zlecenie realizacji zadania publicz­nego z pominięciem otwar­tego kon­kursu ofert w zakresie…

Procedura zmiany stałej organizacji ruchu

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu dla drogi gmin­nej nr 151823C – ul. Mieleń­ska i nr 150428C relacji Pakość – Mielno, dla skrzyżowania drogi gmin­nej nr 151823C – ul. Mieleń­ska z drogą wojewódzką nr 251 relacji Kaliska –Damasławek –Żnin –Bar­cin –Pakość –Ino­wrocław – ul. Bar­ciń­ska oraz dla skrzyżowania drogi gmin­nej nr 150428C relacji Pakość — Mielno z droga powiatową nr 2508C infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Procedura zmiany stałej organizacji ruchu

Mobilny punkt spisowy przy Tar­gowisku Miej­skim i w Ośrodku Kultury

Gminne Biuro Spisowe w Pako­ści infor­muje, iż 13 lipca (wtorek) i 16 lipca (piątek) przy Tar­gowisku Miej­skim w Pako­ści w godzinach od 7.30 do 12.00 oraz 13 lipca (wtorek) i 20 lipca (wtorek) w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w godzinach od 15.00 do 19.00 z pomocą pracow­ników Urzędu Miej­skiego w Pako­ści będzie można dokonać spisu w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021r.

Czytaj więcej: Mobilny punkt spisowy przy Tar­gowisku Miej­skim i w Ośrodku Kul­tury

Mobilny punkt spisowy w Jankowie

Gminne Biuro Spisowe w Pako­ści infor­muje, iż 10 lipca (sobota) w Jan­kowie (wiata) w godzinach od 12.00 do 14.00 z pomocą pracow­ników Urzędu Miej­skiego w Pako­ści będzie można dokonać spisu w Narodowym Spisie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021r.

Czytaj więcej: Mobilny punkt spisowy w Jan­kowie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD