Twój urząd

Gmina stawia na ekologię

Gmina Pakość, Gmina Bar­cin oraz Stowarzyszenie Prosument chcą tworzyć nowe oblicze rynku ener­gii. 15 paź­dzier­nika w Urzędzie Miej­skim w Bar­cinie nastąpiło pod­pisanie umowy o utworzeniu Kujawsko-​Pałuckiego Klastra Ener­gii. W ten spo­sób chcą zaosz­czędzić pieniądze i zużycie energii.

Czytaj więcej: Gmina stawia na ekologię

Organizacja ruchu dla dróg gminnych

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 1518841C – ul. Powstań­ców Wiel­kopol­skich oraz nr 151842C – ul. Słoneczna infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Czytaj więcej: Organizacja ruchu dla dróg gmin­nych

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD