Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Prze­kazanie kolej­nego placu budowy

W dniu dzisiej­szym prze­kazaliśmy kolejny plac budowy pod inwestycję pn.: „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki”.

Czytaj więcej: Prze­kazanie kolej­nego placu budowy

Absolutorium dla bur­mistrza udzielone

We wtorek, 30 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna rady miej­skiej w Pako­ści. Jej głów­nym celem było udzielenia absolutorium bur­mistrzowi Gminy Zyg­mun­towi Groniowi.

Czytaj więcej: Absolutorium dla bur­mistrza udzielone

Remont nawierzchni w przejeź­dzie kolejowym na szlaku Pakość-​Wapienno

Pomor­skie Przed­siębior­stwo Mechaniczno-​Torowe w Gdań­sku infor­muje, iż w dniu 3 lipca br. przy­stępuje do remontu nawierzchni w przejeź­dzie kolejowym na linii kolejowej nr 206 szlak Pakość-​Wapienno w km 13,639 w ciągu drogi gmin­nej nr 150445C na trasie Ludkowo-​Aleksandrowo. Roboty potrwają do dnia 8 lipca br. do godz. 19.00 i wykonywane będą w obrębie pasa kolejowego. Poniżej schemat objazu.

Czytaj więcej: Remont nawierzchni w przejeź­dzie kolejowym na szlaku Pakość-​Wapienno

Bur­mistrz inter­weniuje w sprawie drogi

Zachęcamy do zapoznania się z tre­ścią pisma skierowanego do Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego w sprawie prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno.

Czytaj więcej: Bur­mistrz inter­weniuje w sprawie drogi

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD