Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Ruszyła dodat­kowa linia autobusowa w week­endy i święta

Wresz­cie przy­szedł ten długo wyczekiwany przez miesz­kań­ców Gminy Pakość moment. Dzięki otrzymanemu wspar­ciu finan­sowemu przez Powiat Ino­wrocław­ski od wczoraj ruszyła dodat­kowa linia autobusowa na trasie Pakość-​Inowrocław przez Wielowieś, Rycerzewo, Kościelec, Dziar­nowo, Bat­kowo. Kursy odbywać się będą w week­endy i święta.

Czytaj więcej: Ruszyła dodat­kowa linia autobusowa w week­endy i święta

Prace na boisku wielofunk­cyj­nym postępują

Ładna pogoda nie­wąt­pliwie sprzyja budow­lań­com i pozwala na bez­problemową realizację inwestycji. W dniu dzisiej­szym bur­mistrz Pako­ści odwiedził plac budowy w Kościelcu.

Czytaj więcej: Prace na boisku wielofunk­cyj­nym postępują

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD