Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Za nami XVIII sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Tłem minionej sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści były wybory lokalne. Obrady wiązały się z zaprzysiężeniem nowego Rad­nego, którym został po wyborach uzupeł­niających p. Krzysz­tof Błaszak z Kościelca.

Czytaj więcej: Za nami XVIII sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 25 paź­dzier­nika 2012 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści o godz. 14:00 roz­pocz­nie się XVIII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Porządek obrad…

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści w sprawie budżetu na 2013

Ogłoszenie Bur­mistrza Pako­ści w sprawie wniosków i propozycji zadań do budżetu Gminy Pakość na 2013 r. zobacz…

Zmiany w Urzędzie Miej­skim w Pakości

Uprzej­mie infor­mujemy, że od dnia 3 września 2012 r. Referat Oświaty Kul­tury i Promocji Gminy został prze­niesiony do budynku Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej przy ul. Bar­ciń­skiej 11 (budynek daw­nego probostwa). Telefon do Referatu to: 52 356 90 41. Godziny urzędowania pozostały bez zmian tj.: poniedziałek — piątek 7.0015.00, wtorek 8.0016.00.

Gim­nazjali­ści w Urzędzie Miejskim

Uczest­nicy dyk­tanda „O Klucz do Bram Miasta” zawitali w piątek 29 czerwca 2012r. do Urzędu Miej­skiego, a zwycięż­czyni zmagań ortograficz­nych Manuela Nadol­ska sym­bolicz­nie przejęła władzę w mieście.

Czytaj więcej: Gim­nazjali­ści w Urzędzie Miej­skim

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD