Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zadaj pytanie Burmistrzowi

Dzięki nowemu modułowi umoż­liwiliśmy Pań­stwu bez­pośred­nie zadawanie pytań Bur­mistrzowi Pako­ści oraz publikację udzielonych odpowiedzi. Zachęcamy do zadawania pytań przejdź…

Punkt przyj­mowania rocz­nych zeznań podat­kowych w Urzędzie

Na pod­stawie poro­zumienia pod­pisanego pomiędzy Bur­mistrzem Pako­ści a Naczel­nikiem Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu w siedzibie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści w dniu 19 marca 2012 r. zostanie uruchomiony punkt przyj­mowania zeznań rocz­nych i czynny będzie od godz. 10:00 do godz. 13:00 w poniedziałki w dniach:

  • 19 marca 2012 r.
  • 26 marca 2012 r.
  • 2 kwiet­nia 2012 r.
  • 16 kwiet­nia 2012 r.
  • 23 kwiet­nia 2012 r.

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym

Naczel­nik Urzędu Skar­bowego w Ino­wrocławiu zaprasza na Dzień Otwarty do siedziby Urzędu czytaj…

XIII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 28 lutego 2012 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści o godz. 14:00 roz­pocz­nie się XIII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. Porządek obrad …

IX Sesja Rady Miej­skiej w Pakości

Dnia 20 września 2011 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego w Pako­ści o godz. 14:00 roz­pocz­nie się IX Sesja Rady Miej­skiej w Pakości.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD