Twój urząd

Raport o stanie Gminy Pakość za 2018 r.

Szanowni Pań­stwo, nowelizacja ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin­nym (u.s.g), wprowadziła do pol­skiego porządku praw­nego instytucję raportu o stanie gminy. Jak wskazano w prze­pisie art. 28aa u.s.g. nad przed­stawionym rapor­tem o stanie gminy prze­prowadza się debatę.

Czytaj więcej: Raport o stanie Gminy Pakość za 2018 r.

7. sesja Rady Miejskiej

W dniu wczoraj­szym w ratuszu odbyła się VII sesja Rady Miej­skiej, pod­czas której głów­nym tematem było pod­jęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar­cie przez Gminę Pakość umowy współ­pracy Uczest­ników Kujawsko-​Pomorskiego Klastra Energii.

Czytaj więcej: 7. sesja Rady Miej­skiej

VII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 28.05.2019 r. o godz. 14.30 w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się VII Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. pdfporządek obrad…80.63 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD