Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

VII Sesja Rady Miej­skiej (2007)

W naj­bliż­szy czwar­tek tj. 21 czerwca 2007 r. w sali nr 17 Urzędu Miej­skiego odbędzie się Sesja Rady Miej­skiej w Pako­ści. W porządku obrad znalazły się m in:

Czytaj więcej: VII Sesja Rady Miej­skiej (2007)

Infor­macja Bur­mistrza Pako­ści o roz­trzygnięciu konkursu

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje o roz­strzygnięciu kon­kursu na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie organizowania rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Treść infor­macji opublikowano w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej czytaj…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD