Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że Krajowe Cen­trum Prze­ciw­działania Uzależ­nieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy doświad­czających problemów związanych z używaniem sub­stan­cji psychoak­tyw­nych i ich bliskich. Муніципальне управління в Пакощі повідомляє, що Національний центр профілактики наркоманії запустив гарячу лінію для людей з України, які відчувають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, та їх родичів.

Oto dwa numery: 800110811 (bez­płatny) oraz 222907000 (płatny według taryfy operatora).

Ось два номери: 800110811 (безкоштовно) і 222907000 (оплачується за тарифом оператора).

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD