Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Urząd Mar­szał­kow­ski zaprasza do składania ofert

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego Biuro Współ­pracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza Organizacje Pozarządowe do składania ofert na otwarte kon­kursy ofert na 2021 rok.

Kon­kursy dostępne pod tym adresem.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD