Twój urząd

UWAGAPILNE!

W związku z planowanym przyjaz­dem do naszej gminy kolej­nej dużej grupy miesz­kań­ców Ukrainy potrzebna jest pomoc. Wszyst­kim dar­czyń­com — ser­decz­nie dziękujemy!

nowe zapotrzebowanie