Twój urząd

Uwaga! Tym­czasowo prze­niesiony przystanek

W związku z realizacją inwestycji pn. „ Prze­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość – Strzelno” przy­stanek znaj­dujący się przy ul. Jan­kow­skiej zostaje prze­niesiony na ul. Mogileń­ską (na wysoko­ści Firmy PPHU BAR­TEK”) od dnia 01 kwiet­nia 2019 r. do czasu zakoń­czenia ww. zadania.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD