Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Uzyskaliśmy dotację na wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Pakość.

Gmina Pakość uzyskała dotację na wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy Pakość. Nasadzenia były realizowane w m. Ludwiniec, m. Kościelec, na terenie zielonym, m. Rycerzewo oraz m. Radłowo.

W ramach realizacji zadania nasadzono:
- 18 szt. brzoza brodaw­kowata dz. nr 39, obręb Ludwiniec, gm. Pakość przy drodze gmin­nej nr 150432C relacji Ludwiniec – Wierzejewice,
- 5 szt. sosna pospolita dz. nr 103/​3, obręb Kościelec, gm. Pakość,
- 4 szt. dz. nr 399/​1, obręb 2, m. Pakość na terenie zielonym,
- 7 szt. lipa drob­nolistna dz. nr 81, obręb Rycerzewo, gm. Pakość, przy drodze gmin­nej nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyr­nia,
- 10 szt. lipa drob­nolistna dz. nr 39, obręb Radłowo, gm. Pakość, przy drodze gmin­nej nr 150440C relacji Radłowo – Piechcin.

Środki na ten cel uzyskano z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu w wysoko­ści 2 2836650%. Cel — wpłynie to pozytyw­nie na mikroklimat miasta, poprawę jako­ści powietrza oraz estetykę krajobrazu miasta i terenów wiejskich.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD