Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wprowadzenie stałej organizacji drogi Ludwiniec-​Wierzejewice — aktualizacja

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla drogi gmin­nej nr 151432CC relacji Ludwiniec — Wierzejewice infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tem planu oznakowania przed­miotowej drogi.

Celem opracowania jest zapew­nienie bez­pieczeń­stwa i ustalenia zasad organizacji ruchu. Ewen­tualne uwagi do przed­stawionych projek­tów można składać w for­mie pisem­nej w siedzibie tut. Urzędu do 31 paź­dzier­nika 2019 r.

pdfPlan 12.49 MB

pdfPlan 2328.38 KB

pdfPlan 3293.78 KB

pdfPlan 4201.82 KB

pdfPlan 5294.70 KB

pdfPlan 6367.27 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD