Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wydłużono ter­min naboru kan­dydatów na rachmistrzów

Uprzej­mie infor­mujemy, że decyzją Dyrek­tora Cen­tral­nego Biura Spisowego, pod­jętą w poro­zumieniu z General­nym Komisarzem Spisowym, ter­min naboru kan­dydatów na rach­mistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został prze­dłużony do 16 lutego 2021 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD