Twój urząd

Wyniki otwar­tego kon­kursu na upo­wszech­nianie kul­tury fizycz­nej i sportu

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści wyniki kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu w 2018 roku.

treść zarządzenia…

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD