Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Wyróż­nienie dla Gminy Pakość

Po raz drugi Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu roz­dał prestiżowe wyróż­nienia „EKO-​ORŁY” za zaan­gażowanie w działal­ność ekologiczną, popularyzację inwestycji oraz działań na rzecz ochrony środowiska natural­nego oraz gospodarki wod­nej, a także promowanie nowator­skich roz­wiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Miło nam poin­for­mować, iż Gmina Pakość otrzymała wyróż­nienie w kategorii ochrona przy­rody za prace pielęgnacyjne w obrębie alei dębowej zlokalizowanej na terenie obiektu zabyt­kowego – Parku Kul­turowego Kal­waria Pakoska.

W roku ubiegłym prze­prowadzono prace pielęgnacyjne i kon­ser­wacyjne dla 15 szt. drzew w zakresie usunięcia 100% posuszu, 10 szt. drzew w zakresie usunięcia mar­twych konarów z koron, 3 szt. drzew w zakresie usunięcia pędów regeneracyj­nych, 2 szt. drzew w zakresie skrócenia konarów lub gałęzi o 1m, 1 szt. drzewa w zakresie mon­tażu wiązania elastycz­nego typu Cobra, 19 szt. drzew w zakresie mon­tażu tabliczki Pomnik przy­rody, 2 szt. drzew w zakresie wymiany tabliczki Pomnik przyrody.

Eko orly

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD