Twój urząd

Wywieś flagę

Szanowni Pań­stwo,
Zbliża się długi week­end majowy, a wraz z nim święta narodowe. 1, 2 i 3 Maja to dla nas dni szczegól­nie ważne. W związku z tym zachęcamy Pań­stwa do wywieszenia w tym czasie flagi narodowej.

Pod­nosząc biało-​czerwoną flagę, sym­bol naszego pań­stwa zaznaczamy nasze przy­wiązanie do historii, toż­samo­ści i tradycji.
- 1 Maja jest Międzynarodowym Dniem Solidar­no­ści Ludzi Pracy,
- 2 Maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol­skiej,
- 3 Maja to święto pań­stwowe obchodzone dla upamięt­nienia uchwalenia pierw­szej w Europie i drugiej na świecie Kon­stytucji z 1791 r.

IMG 6959

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD