Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zachowanie bez­pieczeń­stwa w Urzędzie

W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicz­nym związanym z koronawirusem prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w budynku Urzędu Miej­skiego w Pako­ści i załatwianie spraw w for­mie elek­tronicz­nej lub telefonicznie.

Prosimy o odwiedzanie urzędu pojedyn­czo, bez osób towarzyszących, jeśli nie jest to nie­zbędne do załatwienia określonej sprawy. Ponadto rekomen­dujemy dokonywanie płat­no­ści drogą elektroniczną.

Przy­pominamy, że w celu złożenia pisma urzędowego drogą elek­troniczną konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Profil taki można bez­płat­nie założyć i potwier­dzić nie wychodząc z domu pod tym adresem: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​g​o​v​/​z​a​l​o​z​-​p​r​o​f​i​l​-​z​a​u​f​a​n​y za pomocą danych dostępowych do konta bankowego.

Udostęp­niamy Pań­stwu następujące formy kon­taktu:
- plat­forma www​.obywatel​.gov​.pl oraz www​.epuap​.gov​.pl,
- strona inter­netowa: http://​www​.pakosc​.pl ; facebook: https://​www​.facebook​.com/​g​m​i​n​a​p​a​k​o​s​c ; adres e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.
- telefoniczny: +48 52 566 50 24, 52 566 60 73,

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bez­pieczeń­stwo nas wszyst­kich prosimy o zastosowanie się do naszej prośby. Dziękujemy za zro­zumienie i życzymy dużo zdrowia.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD