Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zapoznaj się z zasadami czer­wonej strefy

W związku z zakwalifikowaniem się powiatu ino­wrocław­skiego do strefy czer­wonej zachęcamy do zapoznania się z zasadami bez­pieczeń­stwa w tej strefie.

Od 17 paź­dzier­nika obowiązują nowe zasady. Wyjąt­kiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczysto­ści rodzin­nych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa czer­wona:

- ograniczenie liczby osób w placów­kach han­dlowych do 5 osób na 1 kasę;
- od 19.10 — zakaz organizacji imprez okolicz­no­ściowych (wesela, kon­solacje i inne);
- pod­czas uroczysto­ści religij­nych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
- w zgromadzeniach publicz­nych może uczest­niczyć max. 10 osób;
- w szkołach wyż­szych oraz ponad­pod­stawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdal­nym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czer­wonej obowiązują takie same zasady bez­pieczeń­stwa jak w strefie żółtej:

- lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:0021:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącz­nie moż­liwość zamówienia posił­ków na wynos;
- ograniczenie liczba osób w trans­por­cie publicz­nym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszyst­kich miejsc;
- wydarzenia spor­towe bez udziału publicz­no­ści;
- w wydarzeniach kul­tural­nych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publicz­ność;
- zawieszona działal­ność basenów, aquapar­ków i siłowni.

FB IMG 1602781551823

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD