Twój urząd

Zapraszamy do zapoznania się z projek­tami planu oznakowania dróg

W związku z trwającą procedurą dotyczącą wprowadzenia stałych organizacji ruchu dla dróg gmin­nych nr 150418C relacji Jan­kowo – Cen­trum oraz nr 150440C relacji Radłowo – Piech­cin infor­mujemy o moż­liwo­ści zapoznania się z projek­tami planu oznakowania przed­miotowych dróg.

Celem opracowania jest zapew­nienie bez­pieczeń­stwa i ustalenia zasad organizacji ruchu. Ewen­tualne uwagi do przed­stawionych projek­tów można składać w for­mie pisem­nej w siedzibie tut. Urzędu do 04 marca 2019 r.

pdfPlan_oznakowania_Jankowo_Centrum.pdf476.27 KB

pdfPlan_oznakowania_Radlowo-Piechcin.pdf369.27 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD