Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zapraszamy do zapoznania się z projek­tem programu współ­pracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Uwagi do projektu można prze­słać na adres Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub na adres email Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript. w ter­minie 7 dni od udostęp­nienia programu.

pdfProjekt programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2021267.53 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD