Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zasady segregacji dla obywateli Ukrainy

Minister­stwo Klimatu i Środowiska wspiera gminy w Pol­sce, które pomagają ukraiń­skim uchodźcom.

To ważne, aby osoby te czuły się bez­piecz­nie i swobod­nie, a proces ich aklimatyzacji odbył się jak naj­skutecz­niej. W związku z tym Minister­stwo Klimatu i Środowiska przy­gotowało tłumaczenie na język ukraiń­ski obowiązujących w Pol­sce zasad segregacji odpadów.

Ми підтримуємо муніципалітети в Польщі, які допомагають українським біженцям. Важливо, щоб ці люди відчували себе в нашій країні безпечно і спокійно і щоб процес їх акліматизації проходив якомога ефективніше.

Тому ми підготували переклад українською мовою правил сортування відходів, що діють у Польщі. Ми сподіваємося, що ця акція, нехай навіть невелика, сприятиме тому, що українцям стане легше жити в нашій країні.

pdfZasady segregacji w j. pol­skim,103.46 KB

pdfZasady segregacji w j.ukraińskim 93.60 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD