Twój urząd

Zmiana godzin przyj­mowania interesan­tów w biurze Ewiden­cji Lud­no­ści i Dowodów Osobistych

Uprzej­mie infor­mujemy, że w związku z wydawaniem numerów PESEL dla Obywateli Ukrainy Biuro Ewiden­cji Lud­no­ści i Dowodów Osobistych od dnia 18 marca tj. piątek do odwołania zmienia godziny przyj­mowania Interesantów.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:0010:00 w Biurze Ewiden­cji Lud­no­ści i Dowodów Osobistych będą obsługiwani tylko i wyłącz­nie Obywatele Ukrainy, którzy przy­byli w celu nadania numeru PESEL.

W związku z powyż­szym przyj­mowanie Interesan­tów przez Biuro Ewiden­cji Lud­no­ści i Dowodów Osobistych odbywać się będzie w pozostałych godzinach pracy Urzędu Miej­skiego w Pakości.

Uprzej­mie prosimy o zro­zumienie powyż­szej prośby. Za utrud­nienia przepraszamy.