Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Twój urząd

Zwróciliśmy się o prze­kazanie kruszywa

W dniu wczoraj­szym w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści miało miej­sce spo­tkanie Bur­mistrza Zyg­munta Gronia z dyrek­torem Zakładu Cemen­towni Kujawy Mar­kiem Michal­skim oraz dyrek­torem Zakładu Gór­niczego Kujawy Huber­tem Włodarskim.

Gmina Pakość zwróciła się do zakładu Lafarge z wnioskiem o nieod­płatne prze­kazanie kruszywa wykorzystywanego do stabilizacji m.in. dróg grun­towych.

Pod­czas wczoraj­szego spo­tkania władze Pako­ści przed­stawiły zapotrzebowanie na kruszywo oraz wskazały dwie drogi, z racji sąsiedz­twa, które miałyby zostać nim utwar­dzone – Radłowo-​Piechcin oraz Radłowo-​Szeroki Kamień.

IMG 5100

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD