Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Witam, na ulicy Wyszyńskiego w okolicy domu o nr 40 jest lampa uliczna, która od paru tygodni zapala się i gaśnie. Czy można coś z tym zrobić??? (2017-04-11)

Infor­mację prze­kazaliśmy operatorowi oświetlenia.

Panie Burmistrzu, może trzeba by się zainteresować stanem niektórych urządzeń na orliki na blokach ? Uszkodzone kosze do koszykówki itp. (2017-04-05)

Nie­zwłocz­nie zostanie dokonany prze­gląd obiektu oraz konieczne naprawy.

W Noteciance Zarząd ma dużo wyzwań Jak Pan sądzi czy uda się ich namówić aby byli na nastepna kadencję. Jak Pan zamierzaichna to namówic robia dobrą (2017-03-22)

Zarząd KS.Notecianka wykazuje się dużym zaan­gażowaniem w działal­no­ści na rzecz klubu. Trzeba ich w tym wspierać. Wybór Zarządu to jed­nak wewnętrzna sprawa Klubu. Myślę, że to człon­kowie Klubu nakłonią jego władze do kon­tynuowania swojej dotych­czasowej pracy.

Panie Burmistrzu komu zgłosić sytuację bezpańsko biegajacych psów przy ul. Mogileńskiej. (2017-03-14)

Dziękuję za infor­mację. Sprawę rozpoznamy.

Dzień dobry. Kiedy zostanie naprawiona instalacja oświetleniowa na rynku? Oświetlenie nie działa już 3 miesiąc !!!!!!!!!!!!!!!!!!! KPINA !!!!! (2017-03-07)

Trwa usuwanie awarii sieci.

Czy moje dziecko będące obecnie w klasie II SP im. Powst. Wlkp. będzie mogło skończyć tę szkołę- kl. VIII bez względu na ustalone obwody zamieszkania? (2017-03-01)

Nie prze­widujemy prze­noszenia obec­nych klas, a tym bar­dziej pojedyn­czych uczniów SP im. Powstań­ców Wlkp. Roz­patrywane będą jedynie wnioski rodziców dzieci rocz­nika 2010, roz­poczynających naukę od 1 września 2017 roku dotyczące zmiany obwodu szkolnego.

Panie Burmistrzu kiedy zostanie naprawione oświetlenie ulicy Mieleńskiej? Od kilku dni borykamy się z ciemnościami. (2017-02-13)

Operator oświetlenia poin­for­mował nas o usunięciu awarii.

Dlaczego na ulicy Mieleńskiej od trzech dni panują "Egipskie ciemności ". (2017-02-13)

Operator oświetlenia poin­for­mował nas o usunięciu awarii.

Kiedy zostanie naprawione oświetlenie na ul. Mieleńskiej? (2017-02-13)

Operator oświetlenia poin­for­mował nas o usunięciu awarii.

Witam, czy do aktualnych siłowni na dworze, które znajdują się na grzybku i na plaży można coś dostawić ? Chodzi mi tutaj o zestaw street workout. (2017-02-12)

Na razie nie planujemy tego typu przedsięwzięcia.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD