Ser­wis pakoscc​.pl publikuje moduł „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” umoż­liwiający zadawanie pytań oraz publikacje odpowiedzi udzielonych na nie przez Bur­mistrza Pakości.

Korzystanie z modułu „PYTANIA DO BUR­MISTRZA” oznacza zaak­cep­towanie pdfregulaminu oraz jego prze­strzeganie pod­czas zadawania pytań.

Prze­szukaj listę pytań i odpowiedzi lub zadaj nowe pytanie

Witam nie wydaje się Panu że do prac użyteczno-spolecznych wypadało by tym ludziom dołożyć z kasy urzedu po pare groszy bo pracuja za 320 zl (2017-04-29)

Urząd nie posiada „swoich” pieniędzy, nie posiada też ich żadna władza. Środki publiczne czyli nas wszyst­kich, zgromadzone w budżecie gminy nie prze­widują takich wydatków.

Panie burmistrzu kiedy gmina zrobi porzadek z Notecia naterenie gminy. Wyglada coraz gorzej i weziej. Pozdrawiam (2017-04-23)

Administrowanie mająt­kiem Skarbu Pań­stwa, jakim jest rz.Noteć, leży w kom­peten­cji Regional­nego Zarządu Gospodarki Wod­nej w Poznaniu. Nie­stety stan tech­niczny rzeki na naszym odcinku jest fatalny i brak jest kon­kret­nych infor­macji o planach poprawy tego stanu.

Panie Burmistrzu!Mam pytanie kiedy zostanie naprawiona lampa solarna w parku miejskim wyjście z ul.Polnej i czy jest możliwość położenia kostki brukow (2017-04-22)

Odp. Lampa powinna zaświecić w ciągu 2 tygo­dni, takie otrzymaliśmy zapew­nienia. Utwar­dzenie tego odcinka kostką brukową nie zostało zaplanowane w zakresie tegorocz­nych zadań budżetowych.

Czy próbowano włączyć Kalwarię do projektu U.Marszałkowskiego "Kultura w zasięgu 2.0"? Aktualnie przygotowywany jest kolejny etap projektu. (2017-04-16)

Gmina Pakość nie jest uczest­nikiem programu „Kul­tura w zasięgu 2.0″. Infor­mację prze­kazałem do CIT-​u z poleceniem zapoznania się z zasadami programu i jeśli będzie taka moż­liwość, przy­łączymy się do niego w naj­bliż­szym czasie.

Witam,jedna z osób zadała już pytanie jednak ja też chciałbym się dowiedzieć dlaczego cały czasjest przyzwolenie na postój za znakiem B-36 ul.Szkolna? (2017-04-11)

Nie ma przy­zwolenia na łamanie prze­pisów o ruchu drogo­wym. Sprawę proszę zgłosić na Policję.

Witam, na ulicy Wyszyńskiego w okolicy domu o nr 40 jest lampa uliczna, która od paru tygodni zapala się i gaśnie. Czy można coś z tym zrobić??? (2017-04-11)

Infor­mację prze­kazaliśmy operatorowi oświetlenia.

Panie Burmistrzu, może trzeba by się zainteresować stanem niektórych urządzeń na orliki na blokach ? Uszkodzone kosze do koszykówki itp. (2017-04-05)

Nie­zwłocz­nie zostanie dokonany prze­gląd obiektu oraz konieczne naprawy.

W Noteciance Zarząd ma dużo wyzwań Jak Pan sądzi czy uda się ich namówić aby byli na nastepna kadencję. Jak Pan zamierzaichna to namówic robia dobrą (2017-03-22)

Zarząd KS.Notecianka wykazuje się dużym zaan­gażowaniem w działal­no­ści na rzecz klubu. Trzeba ich w tym wspierać. Wybór Zarządu to jed­nak wewnętrzna sprawa Klubu. Myślę, że to człon­kowie Klubu nakłonią jego władze do kon­tynuowania swojej dotych­czasowej pracy.

Panie Burmistrzu komu zgłosić sytuację bezpańsko biegajacych psów przy ul. Mogileńskiej. (2017-03-14)

Dziękuję za infor­mację. Sprawę rozpoznamy.

Dzień dobry. Kiedy zostanie naprawiona instalacja oświetleniowa na rynku? Oświetlenie nie działa już 3 miesiąc !!!!!!!!!!!!!!!!!!! KPINA !!!!! (2017-03-07)

Trwa usuwanie awarii sieci.

Powered by ChronoCon­nec­tivity — ChronoEn​gine​.com

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD