Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Biesiada na koniec lata w Pakości.

Ośrodek Kul­tury i Turystyki w Pako­ści zaprasza w dniach 26 i 27 sierp­nia na plenerowe imprezy z okazji zakoń­czenia okresu wakacyj­nego. W dwu­dniowym programie znalazły się między innymi kon­kursy dla publicz­no­ści, zawody siłaczy MAS­SEY, występy zespołów ITD CORAL, BAYER FULL oraz zabawa taneczna.