×

Błąd

[SIGPLUS_​EXCEPTION_​SOURCE] Image source is expec­ted to be a full URL or a path relative to the image base fol­der specified in the back-​end but /2013/05/2013_Maj_Poczatek is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Wypoczynek, kul­tura, turystyka, sport

Majówka w Pako­ści na spor­towo i historycznie

Festyn rekreacyjno-​sportowy, gra miej­ska, bieg nocny, rajd rowerowy dla dzieci z okazji Dnia Flagi, oraz przed­stawienie teatralne uświet­niły pierw­sze dni maja. Imprezy te zostały zor­ganizowane przez Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej, Ośrodek Kul­tury i Turystyki, oraz Fun­dację Kal­waria Pakoska i zgromadziły licz­nie miesz­kań­ców gminy.


- Myślę, że było z czego wybierać, szczegól­nie jeżeli chodzi o imprezy dla dzieci. Tylko wystar­czyła odrobina chęci, aby pobiegać, pomaszerowć z mapą, czy też pojeź­dzić na rowerze. A na sam koniec tych dni powtórka z historii naszego miasta. Nie mogę powiedzieć, że się nudziłem – mówi jeden z uczest­ników tegorocz­nej pakoskiej majówki

Poniżej przed­stawiamy krótką fotorelację z imprez (autor zdjeć J. Joachimiak)

{gallery}/2013/05/2013_Maj_Poczatek{/gallery}

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD